AYZASOFT YAZILIM BİLİŞİM DONANIM SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

GİZLİLİK POLİTİKASI

İşbu Gizlilik Politikası’nın amacı, www.ayzasoft.com ve www.ayzasoft.com.tr adreslerinde yer alan sitelere (“Site”) üye olarak kaydolan kişiler (“Kullanıcı(lar)”) tarafından Site’de yer alan ve aktif olarak kullanılan Platform veya Platformlardan, ki bu Platformların her biri farklı web adreslerine sahip olabilirler, faydalanılması aşamasında Ayzasoft Yazılım Bilişim Donanım Sanayi Ticaret Limited Şirketi (“Ayzasoft”) ile doğrudan görsel olarak paylaşılan veya Platformlara ait veri tabanlarına tutulan bilgi ve verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları belirlemektir. Gizlilik Politikası, Kullanıcı ile akdedilen Hizmet Sözleşmesi’nin eki ve ayrılmaz bir parçası niteliğindedir.

Kullanıcı tarafından Site’ye yüklenen veya veri tabanlarında tutulan her türlü bilgi, belge ve içerikler Kullanıcı’nın mülkiyetindedir. Ayzasoft, bu içeriği Kullanıcı’nın önceden onayını almaksızın açıklamayacak veya başkalarına satmayacaktır.

Ayzasoft, Site üzerinden kendisine elektronik ortamdan iletilen içerikleri Kullanıcılar ile yaptığı Hizmet Sözleşmesi ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında üçüncü kişilere açıklamayacak veya onların kullanımına açamayacaktır. Bu kapsamda Ayzasoft, içerikleri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kişiler tarafından kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm güvenlik tedbirlerini almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

Kullanıcı’nın Ayzasoft’a onay vermesi halinde tüm ödeme işlemleri, fatura kesimi ve fatura bilgilerinin işlenmesi, banka entegrasyonu, Kullanıcı’nın erişimine izin verdiği üçüncü kişi uygulamaları ve doğrudan pazarlama gibi amaçlarla Kullanıcı’nın verdiği onay çerçevesinde içerikler işlenebilir, saklanabilir ve Ayzasoft ile ortakları tarafından Kullanıcı’nın talep ettiği hizmetleri sağlamak üzere üçüncü kişilere devredilebilir.

Ayzasoft; faturalama ve ödeme araçlarına ilişkin bilgileri toplayabilir, kullanabilir, işleyebilir; çalışanlarına, anlaşmalı hizmet sağlayıcılarına, yetkili satıcılarına, faaliyetlerini sürdürmekte kendisine yardımcı olan tedarikçilere ve iştirakçilere, yetkili idari kuruluşlara ve yasal zorunluluklar doğrultusunda diğer ilgili kişi ve kuruluşlara aktarabilir. Kullanıcı’nın diğer kullanıcıya ait içerikleri kullanmak istemesi halinde ilgili kullanıcıdan onay alacak ve alınan bu onay kapsamında içerikleri kullanabilecektir.

Kişisel bilgiler Kullanıcı ile temas kurmak veya Kullanıcı’nın Site’deki tecrübesini iyileştirmek (hizmetlere ilişkin bakım ve destek, mevcut hizmetlerin geliştirilmesi, yeni hizmetler oluşturulması ve kişiye özel hizmetler sunulması gibi) amacıyla kullanılabileceği gibi veri tabanı oluşturma, üyeliklerin sürdürülmesi ve Ayzasoft’un hizmetlerinin Kullanıcı’ya sağlanması için gerekli olan diğer faaliyetleri gerçekleştirme amacıyla da işleyebilecek, saklayabilecek ve üçüncü kişilere aktarabilecektir.

Ayzasoft, Kullanıcı’nın Site üzerinde gerçekleştirdiği kullanım ve işlem bilgilerini anonim (Kullanıcı bilgilerini göstermeden) hale getirerek; istatistiki değerlendirmelerde, performans ölçme ve değerlendirmelerinde, Ayzasoft ve iş ortaklarının pazarlama kampanyalarında ve bağış kampanyalarında, yıllık icmal, yıllık rapor ve benzeri raporlarda kullanmak üzere bu amaçların gerçekleştirilmesi için gereken sürede saklayabilir, işleyebilir ve iş ortaklarına iletebilir.

Site üzerinden düzenlenebilecek olan periyodik veya rasgele yapılan anketlere cevap veren ve kişisel bilgilerinin işlenmesi konusunda rıza gösteren Kullanıcılar’dan talep edilen bilgiler, Ayzasoft tarafından bu kişilere doğrudan pazarlama yapmak, istatistiki analiz yapmak ve veri tabanı oluşturmak amacıyla kullanılabilecektir.

Ayrıca, Ayzasoft aşağıdaki koşulların varlığı durumunda Kullanıcı’ya ait bilgileri üçüncü kişilerle paylaşabilme yetkisine sahiptir:

Ayzasoft, yukarıda anılan amaçlarla ilgili verileri Kullanıcı’nın ikamet ettiği ülke veya ülke dışında dünyanın herhangi bir yerinde bulunan sunucularına (sunucular kiralık, kendisine ait, bağlı şirketlerine veya alt yüklenicilerine ait olabilir) aktarma hakkına sahiptir.

Site üzerinden başka site ve uygulamalara link verilmesi mümkün olup, Ayzasoft’un bu site ve uygulamaların gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

Verilerin güvenlikli bir şekilde korunması ve gizliliğinin sağlanması çok önemlidir. Türk Kanunlarına göre Limited Şirket olarak kurulmuş olan ve Veri Sorumlusu sıfatıyla hareket eden Ayzasoft, Kullanıcı’ya ait kişisel verilere ve diğer gizli bilgilere saygı göstermeyi ve bu bilgilerin güvenliğini sağlamak için tüm makul önlemleri almayı ve yasaların gerektirdiği güvenlik tedbirlerini sunmayı taahhüt etmektedir.

Ayzasoft, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini dilediği zaman Site’de yayımlamak suretiyle değiştirebilir. Ayzasoft’un değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri Site’de yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

Ayzasoft Yazılım Bilişim Donanım