AYZASOFT YAZILIM BİLİŞİM DONANIM SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

İPTAL İADE KOŞULLARI

Hizmet Sözleşmesi’nde belirtilen hizmeti satın alan (“Müşteri”), Ayzasoft Yazılım Bilişim Donanım Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nden (“AyzaSoft”) satın alacağı ürünlerin (yazılım, yazılım desteği, program kurulumu, sunucu ayarlama vb.) kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden veya belirlenen sunuculara kurulumundan itibaren 7 gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde Ayzasoft’a faks, email veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün kullanılmamış olması şarttır.

Bu hakkın kullanılması halinde üçüncü kişiye veya Müşteri'ye teslim edilen ürünün Ayzasoft’a gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 7 gün içinde ürün bedeli Müşteri’ye iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilmez.

Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün varsa kargo bedeli Ayzasoft tarafından karşılanır.

Yazılım ürünlerinde, Ayzasoft sipariş ödemesi sonrası tüketici hakları yasası gereği herhangi bir sebep belirterek/belirtmeyerek cayma hakkı kullanımına dolayısı ile lisans iptali ve ücret geri ödemesine tabi değildir (Lisans alindiktan sonra cayma hakkı kullanılamaz).

İlgili tüketici hakları yasası maddesi (Cayma Hakkı Madde 8): Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve tüketiciye anında teslim edilen mallara ilişkin sözleşmeler cayma hakkı ve kullanımına ilişkin hükümlere tabi değildir.

Ayzasoft tarafından elektronik ortamda müşterilerine teslim edilen bir hizmet/yazılım olduğu için fiziksel olarak iadesi mümkün değildir. Müşteriler yazılıma bir kez sahip olduklarında yazılımın kopyasını Ayzasoft’un bilgisi dışında saklayabilecekleri için fiziksel bir iade dolayısı ile cayma hakkı söz konusu olamaz.

Sipariş veren tüm müşteriler yukarıda belirtilen şartları kabul etmiş sayılır. Ayzasoft, tüm müşterilerine sipariş vermeden önce sitelerindeki ilgili linkleri takip ederek yazılımlarının demolarına erişmelerini sağlamaktadır. Müşteri, sistemi tüm özellikleri ile Ayzasoft ile birlikte inceleyebilir ve varsa her türlü satış öncesi sorularını Ayzasoft’a bildirebilir.

Ayzasoft Yazılım Bilişim Donanım